Renowacja studni

Ilość studni kanalizacyjnych, które wymagają natychmiastowej naprawy ciągle wzrasta. Nieszczelności w systemach kanalizacyjnych prowadzą do infiltracji wód gruntowych, a te dodatkowo obciążają oczyszczalnie ścieków. Natomiast eksfiltracja ścieków do gruntu, powoduje zagrożenie dla wód gruntowych. Największą przyczyną uszkodzeń jakie spotykamy w studzienkach kanalizacyjnych jest agresywność ścieków. Najnowsze konstrukcje betonowe oraz systemy zapraw, które stosuje się do budowy studni i systemów rurowych, są odporne na środowisko kwaśne do wartości pH nie mniejszej niż 5. Poniżej tej granicy konieczna jest dodatkowa ochrona. Obniżenie wartości ph z 5 do pH4 oznacza już 10-cio krotne zwiększenie agresji środowiska kwaśnego.

Zakres naprawy studzienek jest uzależniony od stopnia jej degradacji. Od uszkodzonych stopni włazowych, ubytków w kinetach, przecieków wód gruntowych, pęknięć – wszystko to musi być trwale naprawione i uszczelnione. Renowacja studzienki polega na wyłożeniu wewnętrznej części studni nową powłoką cementową odporną na agresywność  ścieków, która jest szczelna w 100%.

Pierwszym etapem naprawy jest wyczyszczenie studni wysokim ciśnieniem przy 300barach, w ten sposób ściągana jest warstwa starego betonu o grubości około 5-10mm. Uzyskujemy w ten sposób dostęp do czystego i nośnego podłoża gwarantującego mocne i trwałe zespolenie z powłokami renowacyjnymi.

Kolejnym punktem jest zamknięcie wypływów i infiltracji wód gruntowych, które występują w konstrukcji studni. Jeżeli podłoże posiada duże nierówności, wyłomy lub ubytki należy je uzupełnić, aby powstało podłoże o pierwotnym kształcie.

Przed przystąpieniem do nałożenia warstwy ochronnej, konieczne jest zastosowanie powłoki szczepnej, aby umożliwić stabilne zakotwiczenie zaprawy w wyczyszczonym podłożu. Wartswa ochronna w zależności od potrzeby nakładana jest na grubości około 10-25mm. Tak powstała powłoka w pełni zabezpiecza przed przerostami korzeni jak i infiltracją wód gruntowych i agresywnością ścieków. Ostatnim etapem jest założenie nowych stopni włazowych.

CONS CONTROL SYSTEM

liczby mówią wszystko

0

lat w branży
bezwykopowej

0

km zainstalowanych
rękawów

0

szt położonych
packerów

0

km wykonanej
inpekcji TV

Aktualności

 • Nad morze
  Zaczynamy renowacje.

  30 sierpnia 2016

  Miło nam poinformować, że zaczeliśmy już przygotowania do realizacji projektu renowacji kanalizacji na terenie Ustronia Morskiego oraz Sianożęt. Łącznie renowacji zostanie poddane 2 323 mb kanalizacji.

 • Zakończenie kontraktu
  w Chełmie.

  06 kwietnia 2016

  W tym roku wykonaliśmy ostatnie zadanie w ramach Renowacji kanalizacji na terenie miasta Chełm w latach 2014-2016. W ramach właśnie tego przedsięwzięcia zainstalowaliśmy rękaw DN600 o długosci 212 mb w jednej instalacji.

 • Czyścimy i kamerujemy w Słubicach!

  02 lutego 2016

  Obecnie na terenie Słubic mieszkańcy tego miasta mogą zaobserwować pracę specjalistycznych pojazdów do czyszczenia i monitoringu kanalizacji sanitarnej . To znak , że wykonywane są prace przygotowawcze do jednej z największych inwestycji na terenie gminy realizowanej przez Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach.

 • Styren w żywicach poliestrowych

  21 czerwca 2014

  Styren jest istotnym elementem żywicy poliestrowej. Służy, jako czynnik sieciujący oraz rozpuszczalnik tak, aby móc ustalać właściwości asymilacyjne żywicy. Zasadniczo cały styren wchodzi w reakcję podczas utwardzania żywicy.

Zapytaj?