Technologia żywic EPOXYDOWYCH.

Typowymi uszkodzeniami w kanalizacji są nieszczelne złącza, przerastanie korzeni oraz pęknięcia. Eksfiltracja ścieków i wszelkie nieszczelności są niebezpieczne dla wód gruntowych oraz mają negatywny wpływ na efektywność pracy oczyszczalni ścieków. Naprawy sieci kanalizacji metodami wykopowymi są powiązane najczęściej z dużym nakładem pracy ciężkiego sprzętu, rozległym placem budowy oraz wysokimi kosztami naprawy.

W szczególności wtedy gdy sieci kanalizacyjne biegną pod budynkami lub w gęstej infrastrukturze miejskiej. Duże znaczenie ma także głębokość posadowienia i występowanie wód gruntowych. Nasza firma proponuje Państwu systemy napraw niewymagających prac odkrywkowych, a w większości przypadkach są ekonomicznie uzasadnione.

W swojej działalności postawiliśmy na ekologiczne rozwiązania, dlatego wybraliśmy systemy renowacji rękawem nasączonym żywicami epoksydowymi. Charakteryzują się one zwiększoną odpornością chemiczną, przede wszystkim przeciw substancją żrącym i rozpuszczalnikom. Dodatkowym ich atutem jest możliwość stosowania przy podwyższonej temperaturze ścieków. Żywice epoksydowe posiadają dużą wytrzymałość mechaniczną na ściskanie i rozciąganie oraz bardzo dobrą przyczepność do większości materiałów.

Zaletą ich jest także stosunkowo mała ścieralność oraz bardzo mały skurcz objętościowym, który można zredukować prawie do zera. Wobec powyższego żywice epoksydowe należą do grupy najlepszych materiałów klejowych, o bardzo wysokiej możliwości łączenia ze strukturą naprawianego kanału.

W porównaniu z żywicami poliestrowymi mają lepsze właściwości dielektryczne, większą twardość, bardzo dużą wytrzymałość mechaniczną, mniejszą chłonność wody, większą odporność na działanie kwasów, a ponadto charakteryzują się małym skurczem podczas utwardzania.

Sposób instalacji…

Nie różni się od innych, pod warunkiem, że stosowane są ekologiczne żywice epoksydowe. Najpierw cały odcinek poddawany renowacji należy wyczyścić pod wysokim ciśnieniem specjalistycznym samochodem czyszczącym. Miejsca zalegającego betonu oraz wystających innych przeszkód należy usunąć przy pomocy robota frezującego. Następnie rękaw jest przycinany do wymaganej długości oraz nasączany żywica epoksydową w naczepie impregnacyjnej. Mieszanie składników odbywa się z użyciem precyzyjnych mieszaczy, którymi steruje komputer. Kolejnym etapem jest wywinięcie rękawa do kanału z wykorzystaniem słupa wody i podgrzanie do 80 stopni C. Już po 3 godzinach uzyskujemy twardość rękawa. Kolejnym etapem jest schłodzenia masy wody do 20 stopni oraz wycięcie rękawa w studniach.

Zalety renowacji…

Żywica epoksydowa poprzez swoje przenikanie do pęknięć i nieszczelności kanału oraz silne sklejenie wykładziny do ścianki rury zapewnia znaczny wzrost wytrzymałości przewodu. Nie wszystkie systemy na rynku są systemami kompozytowymi. Z powodu odparowywania rozpuszczalników wiele rękawów może być aplikowana w rury tylko używając foli ochronnej tzw. prelinerów, a to uniemożliwia całkowite połączenie rękawa z istniejącą rurą. Tylko systemy rekawów bez takiej rozdzielającej folii dociskają się do ścianek pod wpływem ciśnienia słupa wody i łączą się z naprawianą rurą na całej długości.

Istniejące pęknięcia oraz nieszczelne połączenia mogą być w ten sposób wypełnione przez szybko reaktywną żywicę. To skutkuje trwałym uszczelnieniem pęknięć oraz zapobiega późniejszej penetracji wód gruntowych i korzeni. Poza trwałym wiązaniem występuje dodatkowo zjawisko sklejenia rękawa z istniejącą rurą, w ten sposób statyczne właściwości naprawianej rury kanalizacyjnej są zdecydowanie polepszone. W zależności dobrania szybkości utwardzania żywicy, odcinek poddany renowacji już po kilku godzinach może być ponownie eksploatowany.

CONS CONTROL SYSTEM

liczby mówią wszystko

0

lat w branży
bezwykopowej

0

km zainstalowanych
rękawów

0

szt położonych
packerów

0

km wykonanej
inpekcji TV

Aktualności

 • Nad morze
  Zaczynamy renowacje.

  30 sierpnia 2016

  Miło nam poinformować, że zaczeliśmy już przygotowania do realizacji projektu renowacji kanalizacji na terenie Ustronia Morskiego oraz Sianożęt. Łącznie renowacji zostanie poddane 2 323 mb kanalizacji.

 • Zakończenie kontraktu
  w Chełmie.

  06 kwietnia 2016

  W tym roku wykonaliśmy ostatnie zadanie w ramach Renowacji kanalizacji na terenie miasta Chełm w latach 2014-2016. W ramach właśnie tego przedsięwzięcia zainstalowaliśmy rękaw DN600 o długosci 212 mb w jednej instalacji.

 • Czyścimy i kamerujemy w Słubicach!

  02 lutego 2016

  Obecnie na terenie Słubic mieszkańcy tego miasta mogą zaobserwować pracę specjalistycznych pojazdów do czyszczenia i monitoringu kanalizacji sanitarnej . To znak , że wykonywane są prace przygotowawcze do jednej z największych inwestycji na terenie gminy realizowanej przez Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach.

 • Styren w żywicach poliestrowych

  21 czerwca 2014

  Styren jest istotnym elementem żywicy poliestrowej. Służy, jako czynnik sieciujący oraz rozpuszczalnik tak, aby móc ustalać właściwości asymilacyjne żywicy. Zasadniczo cały styren wchodzi w reakcję podczas utwardzania żywicy.

Zapytaj?